ניהול איכות בתעופה וחלל - AS9100
השירותים שלנו

תקן AS9100 הינו תקן למערכות איכות לספקים בתחום התעופה וחלל. תקן זה מבוסס על התקן הפופולארי ISO9001 הכולל כ - 80 תוספות לדרישות ISO9001 : 2008 כ - 18 הרחבות לנושאים קיימים - בשנת 2009 יצא עדכון לתקן.

מטרת התקן
תקן AS9100 מגדיר דרישות משותפות, המיועדות לשימוש יצרני תעופה בכל רחבי העולם.
ביטול או צמצום של דרישות ייחודיות של היצרנים השונים, אימוץ דרישות תקניות ועל ידי כך צמצום עלויות יצירת מערכת ניהול איכות בעלת מנגנוני שיפור מתמיד בייצור, בבטיחות ובאמינות המוצרים, תוך עמידה בדרישות הלקוחות ובדרישות רשויות החוק.

  • יישום הדרישות הייחודיות לתחום התעופה לאורך כל שרשרת אספקת המוצר
  • האצלת דרישות הלקוח ו/או בעלי עניין אחרים לספקים וקבלני המשנה
  • אימות ותיקוף תהליכי ייצור ותהליכים מיוחדים.
  • עקיבות מלאה, מרמת חומר הגלם ועד המוצר המוגמר.
  • ניהול שינויים, בקרת תצורה ותהליכים ארגוניים.
  • שליטה על פרמטרים קיטים למוצר אשר הוגדרו ע"י הלקוח או הארגון.

תועלת התקן
יישום תקן AS9100 מאפשר קפיצת מדרגה בתרבות הניהולית ככלל ובניהול האיכות בפרט.

הגדלת נפח הלקוחות הפוטנציאלים בתחום התעופה
עמידה בדרישה מנדטורית הסמכה לתקן AS9100 עבור הספקה לארגונים רבים.