ניהול פרויקטים
השירותים שלנו

ניהול פרויקטים

הגדרה פורמלית - פרויקט – משימה חד פעמית בעלת נקודת התחלה וסיום ברורות, שיש לבצע במסגרת תקציב ולוח זמנים מוגדר.

הפרויקט היא פעילות שהארגון מתכנן לבצע. הפעולות צריכות להתבצע בסדר מסוים. הסדר נקבע לפי שיקולים הגיוניים ולפי סדר טכנולוגי.

מבחינים  בשלושה שלבים מרכזיים בעריכת כל פרויקט והם:
א. שלב התכנון
ב. שלב הביצוע
ג. שלב הסיום – הבקרה וההערכה.

להלן מוצג תרשים זרימה של ניהול פרויקט: