פרויקטים

Project: Engine flying model 3.5
Video Link

       


Electronic Packaging

     


 חברת אלוטון בע"מ - Mechanical constructions 

        


 בי. אנרג'י - External Heat Capacitor

                  


מכונה לאריזת מגשים - חברת גנה בע"מ