מאמרים

יישום שיטת 5S’

תכנון לוחות זמנים להתמאת תהליך 5S 
לפניכם מופיעה מצגת המתארת את תוכנית העבודה ליישום השיטה