מאמרים

שיטת S5

אחד הנושאים החשובים במתודולוגיית ה- LEAN  (ניהול רזה)  ואשר גם יחסית קל ליישמו,
קשור ליצירת סביבת עבודה נעימה וויזואליות של התהליכים.
לצורך כך פותחה שיטת S5 אשר ניתן וכדאי ליישמה בכל רחבי הארגון.
כול S מייצגת פרמטר בבניית הסדר.

מצורפת מצגת המתארת בקצרה מהיא השיטה וכיצד עובדים לפיה