פיתוח מוצר
השירותים שלנו
תכנון ופיתוח מוצרים

חברת R.P.M - הנדסה וניהול פרויקטים עובדת לפי שלבי פיתוח המוצר הנהוגים בתעשייה, הכוללים שלבי הגדרת דרישות, תכן ראשוני, תכן פרטני והכנה לייצור. 

שלבי התכן מותאמים לדרישות כל פרויקט עלפי צרכיו ודרישותיו 
הפרטניות. 

השלבים הדרושים נבחרים 
באופן פרטני עלפי דרישות כל פרויקט בנפרד. 
תהליך התיכון והפיתוח של מוצר כולל סדרת צעדים:
  • זיהוי צורך
  • קביעת המטרה והדרישות מהמוצר - שלב ה-SRR
  • העלאת אפשרויות התכן של המוצר ובחירה באחד מהם - שלב ה-SDR
  • ​תכנון המוצר, פיתוחו ובניית אב טיפוס (רעיונות ליישום, בחירת החומרים שישמשו בייצורו, קביעת צורתו של המוצר וקביעת תהליכי העיבוד והייצור) - שלבי ה-PDR וה-CDR
  • הערכת המוצר הקיים ביחס לדרישות שהיו ממנו בשלב התכנון. לפעמים נדרש שיפור המוצר, כלומר מתחיל סבב חדש של מחזור חיים של המוצר.
  • הצלחת תיכון נמדדת במידת שביעות רצונו של הלקוח, או ביכולת למכור את המוצר ברווח.
להלן מוצג תרשים זרימה של פיתוח מוצר חדש