הכנת תיק מוצר
השירותים שלנו

הכנת תיק מוצר

הקמה, ניהול ותחזוקה של תיק מוצר כולל: שרטוטים (פרט ומכלול), טכנולוגיות ייצור, מתקנים, כלי עיבוד, חומרי גלם, כתיבת נוהלי עבודה ותיעוד המסמכים ההנדסיים (גיליון ניתוב, הוראת שינוי הנדסי E.C.O, מפרטי איכות, מפרטי תהליך ורשימת ספקים).

הבדלים בין תיק מוצר / תיק ייצור:

תיק ייצור מכיל:

  • רשימת עדכונים, רשימת מתקנים, רשימת חומרי עזר, הוראות הרכבה, סדר פעילויות, שרטוטים ומפרטי תהליכים, אריזה, ביקורת ובחינה, תחזוקה (בתקופת אחריות ואחריה), התייחסות להיבטי בטיחות (אם יש), אבטחת איכות, התייחסות, לצב"דים ולתוכנה, צריבת תוכנות, השמשה ועוד. לעיתים, תכולת תיק הייצור נקבעת ע"י הלקוח.

​תיק מוצר מכיל: 

את כל המידע לגבי המוצר כולל אופן הייצור של כל מכלול ותת מכלול.

אחריות על תיק הייצור: 

החברה צריכה להגדיר מי האחראי להכנת תיק המוצר וכן אחראי לעדכונו. הגוף שבד"כ אחראי לכך הוא הגוף הנמצא בין הפיתוח לייצור - גוף ההנדסה. 

דוגמא לתכולת תיק מוצר:

• טופס המלווה תיק ייצור מקור הנמצא בתהליך אישורים ושחרור ראשוני. 
• רשימת שרטוטים ומסמכים תופיע לאחר דף אישורים לתיק ייצור.
• רשימת שרטוטים ומסמכים כוללת טבלה ובה: 

מסמך מגדיר תצורה אשר בהתאם למורכבות המוצר. יציג בצורה מובנת, בדיאגראמת בלוקים, את עץ המבנה הכללי המדורג של המוצר "מלמעלה למטה" דהיינו: מהאריזה הסופית של המוצר כלפי מטה ומרכיביו השונים. העץ יגדיר אבות, בנים, נכדים וכו' ברמת מכלולים ויספק נתוני זהות בסיסיים לפריט ובהם: מס' שרטוט, שם פריט. 

• תיק המקור או תיק הייצור יבנו ע"פ עץ המבנה המדורג. 
• תרשים זרימת תהליך הייצור אשר יוכן בהתאם למורכבות המוצר ויכלול את תהליכי הייצור כרונולוגיים ונקודות הביקורת/בדיקה בתהליך.
• לכל שרטוט הרכבה/תת-הרכבה/מכלול תצורף רשימת החלקים המתאימה. הרשימה תכלול את מק"ט האב ובעמודותיו יופיעו: מק"ט הרכבה/תת-הרכבה, תאור הפריט, משפחת הפריט, כמות ובלונים/מיקום הרכיב . מפרטים טכניים / בדיקה הרכבה וכוונון יופיעו במקום המתחייב ממבנה התיק.

דוגמא לחלק מהשרטוטים העשויים להופיע בתיק המוצר הם: 

• גיליון ניתוב
• שרטוטים טכניים של חלקים
• מפרט ייצור 
• שרטוטי הרכבה 
• מפרטי בדיקה ובקורת
• רשימת חלקים BOM 
• שרטוטי פריטים נלווים
• דף שינויים הנדסיים
• רשימת ספקים
• שרטוטי אריזה