הנדסה מכאנית

R.P.M הנדסה וניהול פרוייקטים


ramizert@gmail.com | 052-2979656

הנדסה מכאנית


תחומי עיסוק ויכולות

• בדיקות היתכנות הנדסיות ותכנון אבי טיפוס למוצרים חדשים.
• שירותי תכנון וליווי פרויקט על כל שלביו.
• תכנון מכני "על הנייר" – תיעוד הנדסי עד מוכנות לייצור עם תיק מוצר מוגמר.
• העברת תיק שרטוטים מלא לייצור: התיק כולל קבצי 3D, שרטוטים, הוראות הרכבה, תחזוקה ורשימות חלקים מפורטות לפי נוהלי החברה המזמינה.
• תכנון, ייצור והרכבה של מכונות לפי דרישת הלקוח.
• תכנון וייצור דגמים עובדים למוצרים שונים.
• ייעוץ בבחירת ספקים, קב"ש.
• ליווי ייצור הדגמים ועדכון התיעוד עד לשלב מוכנות לייצור הסדרתי.
• ביצוע אנליזות אלמנטים סופיים כחלק מתיעוד הפרויקט.

הנדסה מכאנית

אנו מספקים פתרון מלא החל משלב אפיון המוצר דרך סקרי תיכון, שרטוטים, אנליזות, חישובים, ייצור והרכבה

פיתוח, תכנון, עיצוב, מכאניקה קלאסית, מתקנים, מוצרים, מתכת, פלסטיק, חומרים מורכבים.
אנו מלווים את הלקוח משלב הפיתוח דרך תכן, הכנת תיקי ייצור, בניית אבי טיפוס, ייצור וייצור סידרתי.
עבודה לפי תקנים בין לאומיים.
בכל פרויקט שדורש מומחיות או תגבור אנו מתייעצים עם מומחים בתחום הנדרש מתוך רצון והבנה שהלקוח חייב לקבל את הפתרון הטוב ביותר ובאופן המקצועי ביותר.
דגש רב והקפדה יתרה ניתנים על הספקות בזמן, איכות, דיוק ושמירה על רמת מקצועיות איכותית ביותר.

במסגרת שירותי התכנון נלקחים בחשבון השיקולים הבאים:

דרישות לפונקציונאליות של המוצר והנדסת אנוש|איכות המוצר | תנאי סביבה. | כמויות ייצור ומחירי מטרה. | משקל וגיאומטריה.

ניהול פרויקטים

הגדרה פורמלית - פרויקט – משימה חד פעמית בעלת נקודת התחלה וסיום ברורות, שיש לבצע במסגרת תקציב ולוח זמנים מוגדר.

הפרויקט היא פעילות שהארגון מתכנן לבצע. הפעולות צריכות להתבצע בסדר מסוים. הסדר נקבע לפי שיקולים הגיוניים ולפי סדר טכנולוגי.

מבחינים בשלושה שלבים מרכזיים בעריכת כל פרויקט והם:
א. שלב התכנון
ב. שלב הביצוע
ג. שלב הסיום – הבקרה וההערכה.

להלן מוצג תרשים זרימה של ניהול פרויקט:

פיתוח מוצר

תכנון ופיתוח מוצרים

חברת R.P.M - הנדסה וניהול פרויקטים עובדת לפי שלבי פיתוח המוצר הנהוגים בתעשייה, הכוללים שלבי הגדרת דרישות, תכן ראשוני, תכן פרטני והכנה לייצור. 

שלבי התכן מותאמים לדרישות כל פרויקט עלפי צרכיו ודרישותיו הפרטניות. 

השלבים הדרושים נבחרים באופן פרטני עלפי דרישות כל פרויקט בנפרד. 
תהליך התיכון והפיתוח של מוצר כולל סדרת צעדים:
•  זיהוי צורך
•  קביעת המטרה והדרישות מהמוצר - שלב ה-SRR
•  העלאת אפשרויות התכן של המוצר ובחירה באחד מהם - שלב ה-SDR
​•  תכנון המוצר, פיתוחו ובניית אב טיפוס (רעיונות ליישום, בחירת החומרים שישמשו בייצורו, קביעת צורתו של המוצר וקביעת תהליכי העיבוד והייצור) - שלבי ה-PDR וה-CDR
•  הערכת המוצר הקיים ביחס לדרישות שהיו ממנו בשלב התכנון. לפעמים נדרש שיפור המוצר, כלומר מתחיל סבב חדש של מחזור חיים של המוצר.
•  הצלחת תיכון נמדדת במידת שביעות רצונו של הלקוח, או ביכולת למכור את המוצר ברווח.

להלן מוצג תרשים זרימה של פיתוח מוצר חדש:

הכנת תיק מוצר

הכנת תיק מוצר

הקמה, ניהול ותחזוקה של תיק מוצר כולל: שרטוטים (פרט ומכלול), טכנולוגיות ייצור, מתקנים, כלי עיבוד, חומרי גלם, כתיבת נוהלי עבודה ותיעוד המסמכים ההנדסיים (גיליון ניתוב, הוראת שינוי הנדסי E.C.O, מפרטי איכות, מפרטי תהליך ורשימת ספקים).

הבדלים בין תיק מוצר / תיק ייצור:
תיק ייצור מכיל:
  • רשימת עדכונים, רשימת מתקנים, רשימת חומרי עזר, הוראות הרכבה, סדר פעילויות, שרטוטים ומפרטי תהליכים, אריזה, ביקורת ובחינה, תחזוקה (בתקופת אחריות ואחריה), התייחסות להיבטי בטיחות (אם יש), אבטחת איכות, התייחסות, לצב"דים ולתוכנה, צריבת תוכנות, השמשה ועוד. לעיתים, תכולת תיק הייצור נקבעת ע"י הלקוח.
​תיק מוצר מכיל: 
את כל המידע לגבי המוצר כולל אופן הייצור של כל מכלול ותת מכלול.

אחריות על תיק הייצור: 
החברה צריכה להגדיר מי האחראי להכנת תיק המוצר וכן אחראי לעדכונו. הגוף שבד"כ אחראי לכך הוא הגוף הנמצא בין הפיתוח לייצור - גוף ההנדסה. 

דוגמא לתכולת תיק מוצר:
•  טופס המלווה תיק ייצור מקור הנמצא בתהליך אישורים ושחרור ראשוני. 
•  רשימת שרטוטים ומסמכים תופיע לאחר דף אישורים לתיק ייצור.
•  רשימת שרטוטים ומסמכים כוללת טבלה ובה: 
מסמך מגדיר תצורה אשר בהתאם למורכבות המוצר. יציג בצורה מובנת, בדיאגראמת בלוקים, את עץ המבנה הכללי המדורג של המוצר "מלמעלה למטה" דהיינו: מהאריזה הסופית של המוצר כלפי מטה ומרכיביו השונים. העץ יגדיר אבות, בנים, נכדים וכו' ברמת מכלולים ויספק נתוני זהות בסיסיים לפריט ובהם: מס' שרטוט, שם פריט. 
​•  תיק המקור או תיק הייצור יבנו ע"פ עץ המבנה המדורג. 
•  תרשים זרימת תהליך הייצור אשר יוכן בהתאם למורכבות המוצר ויכלול את תהליכי הייצור כרונולוגיים ונקודות הביקורת/בדיקה בתהליך.
•  לכל שרטוט הרכבה/תת-הרכבה/מכלול תצורף רשימת החלקים המתאימה. הרשימה תכלול את מק"ט האב ובעמודותיו יופיעו: מק"ט הרכבה/תת-הרכבה, תאור הפריט, משפחת הפריט, כמות ובלונים/מיקום הרכיב . מפרטים טכניים / בדיקה הרכבה וכוונון יופיעו במקום המתחייב ממבנה התיק. 

דוגמא לחלק מהשרטוטים העשויים להופיע בתיק המוצר הם: 
•  גיליון ניתוב
•  שרטוטים טכניים של חלקים
•  מפרט ייצור 
•  שרטוטי הרכבה 
•  מפרטי בדיקה ובקורת
•  רשימת חלקים BOM 
•  שרטוטי פריטים נלווים
•  דף שינויים הנדסיים
•  רשימת ספקים
•  שרטוטי אריזה
Share by: