הנדסת איכות

R.P.M הנדסה וניהול פרוייקטים


ramizert@gmail.com | 052-2979656


מאפייני הייעוץ שלנו

•  יכולת אבחון מהיר של תהליכי העבודה והבקרה - יכולת המבוססת על עבודה עם חברות במגוון רחב של ענפי המשק.
•  התמקדות בעיקר ויכולת יצירת ערך מוסף בשיפור תהליכי העבודה.
•  תקשורת נעימה וממוקדת מטרות.
•  ידע, השכלה, ניסיון והבנת צרכים הן של עסקים זעירים והן של גדולים.
•  היכרות מקרוב של מאפייני העבודה והדרישות של גופי ההסמכה.
​•  לו"ז אפקטיבי ביותר המותאם לציפיותיכם.

הנדסת איכות

אנו מספקים פיתרונות הבטחה ובקרת איכות לתעשייה עבור תקנים:
ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, OHSAS 18001

עיקר פעילותינו הינו ייעוץ לחברות ועסקים בתחום התקינה המקומית והבינלאומית, עריכת תוכניות וביצוע סקרים. החברה מנוהלת ע"י מהנדסיי איכות ועורכי מבדקים בכירים, אשר צברו מוניטין רב כיועצים ארגוניים בארץ. יועצינו מובילים תהליכי ייעוץ עבור חברות ועסקים מובילים בתעשייה הישראלית .

תהליך הקמת מערכת איכות בארגון:

בחברתנו שמים דגש מיוחד על אופן ההקמה והטמעתה של המערכת בקרב הגורמים השונים בארגון.
לשם השגת יעדים אלו, נבצע מספר צעדים :

סקירה ואיסוף - סקירה של מצב האיכות הקיים בארגון ואיסוף נהלים קיימים בכתב או בע"פ ומעקב אחרי התנהגות תהליכים בארגון.

הקמת מערכת איכות - התאמת כללים לצרכים המיוחדים של הארגון. כתיבת נהלים והוראות עבודה משלימים. פעילות זו כוללת גם הכנת מרשמים לעבודה מעשית משופרת, על מנת להקל את הטמעת הנהלים והשימוש בהם.
הדרכת הארגון - הדרכה והסברה על מערכת האיכות לכל שכבות הארגון.
ליווי ותמיכה - לשם הצלחת תהליך ההטמעה של מערכת האיכות בארגון נלווה ונתמוך בכל שלב היישום ונייעץ בכל שאלה שתתעורר, עד לאישור מכון ההסמכה והתאמת הארגון לדרישות התקן.
תיעוד ובקרה - במקביל לפעולת ההטמעה נסייע בביצוע התיעוד הנדרש בהתבסס על הנהלים החדשים בנוסף נבצע בקרת תהליכים על מנת לתקן את הערות מכון ההסמכה

תוכנית עבודה

עיקריי מערכת ניהול איכות מחולק למספר שלבים אשר חלקם מיושמים ע"י חברת R.P.M - הנדסה וניהול פרויקטים:

1. כתיבת תוכנית מתאימה, שתהווה תשתית לכתיבת נהלי הארגון.

2. ביצוע התקשרות עם מכון ההסמכה ופתיחת מספר לקוח.

3. כתיבת נהלים והוראות עבודה על בסיס היכרות מעמיקה עם תהליכי הארגון.
    •  לימוד מעמיק של הארגון והתהליכים בו לשם כתיבת תיק נהלים המשקף את פעילות הארגון בהתאמה לדרישות התקן.
​​
4. הדרכת עובדי החברה בנושא דרישות התקן.
    •  כתיבה וביצוע מצגת לעובדי החברה לצורך הפחתת התנגדויות.
    •  הרחבה והעמקת שתוף הפעולה מצד עובדי ומנהלי החברה.

5. ביצוע מבדק פנימי כהכנה לביקורת מכון ההסמכה.
    •  בד"כ מבוצע לקראת סיום הפרויקט. נועד לבחון פערים אחרונים בין פעילות הארגון לדרישות התקן. בסיום המבדק מופק דו"ח אחרון המרכז את המתקנות       לפני הגשה למבדק מטעם הגוף המסמיך.

6. ביצוע סקר הנהלה ישיבה בפורום ההנהלה הבכירה בחברה, לצורך בחינת תוצרי מערכת האיכות .

7. קביעת מועד מבדק וקבלת אישור לתוצרי מערכת האיכות.
    •  שליחה של מבדק פנימי, סקר הנהלה ותיק הנהלים למכון הסמכה, קבלת הערות ותיקונם עד לאישור וקבלת מועד למבדק.

8. ביצוע מבדק מכון ההסמכה.
    •  מבדק התעדה אורך בד"כ יום שלם (תלוי בגודל הארגון ומורכבותו). היועץ המלווה נוכח לאורך כל המבדק, עד לנעילתו בישיבת סיכום.

9. עריכת פעולות מתקנות בהתאם להערות הבודק.
    •  היועץ המלווה, מסייע בכתיבת מענה להערות הבודק, עד לאישור ביצוע התיקונים והתאמת הארגון לדרישות התקן.

10. קבלת תעודה.

הקמת מערכת ניהול איכות

התהליך הקמת מערכת איכות כוללת כתיבת תיק נהלים לפעילויות החברה על בסיס פרקי התקן:

1. מדריך איכות – כתיבת פרופיל החברה, תהליכי הליבה בחברה ויחסי גומלין ביניהן. מדריך האיכות מהווה כרטיס ביקור של החברה וכולל מידע משמעותי על החברה ברמת המאקרו פרופיל חברה המתאר את אופי החברה, תהליכי ליבה בארגון ויחסי הגומלין ביניהם, דרישות חוק ישימות וכיו"ב.

2. אחריות הנהלה – פירוט מבנה החברה, אחריות וסמכות בעלי התפקידים, מטרות ויעדים וכמובן מדיניות ההנהלה הבכירה ראשית תוגדר אחריות וסמכות לכל בעלי התפקידים בארגון, גבולות גזרה, ועץ חברה. ההנהלה תבטיח באמצעות מערכת האיכות חתירה למטרות. קביעת מדדים ועדכונם על בסיס מדיניות האיכות של החברה.

3. ניהול משאבים – אפיון משאבי החברה כגון, תשתיות, משאבי אנוש והדרך לנהל אותם בצורה אופטימאלית. יזוהו כל משאבי החברה ויקבע האופן למימושם, תחזוקתם וניהולם בצורה אופטימאלית וחסכונית.

4. מימוש המוצר – כתיבת התהליכים הנדרשים לצורך מימוש המוצר/שירות. פרק זה יוגדרו תהליכי העבודה ויכתבו הוראות עבודה לפעילויות השונות. פרק זה אנו נלמד לעומק את תהליכי החברה, נגדיר אותם בשיתוף פעולה עם הלקוח על מנת להבטיח את התאמתם למימוש המוצר על פי הדרישות.

5. ניטור ומדידה – הגדרת שיטות למדידה וניטור תהליכי החברה, לצורך התייעלות ושיפור מתמיד. בפרק זה יוגדר כיצד מודדים, מעבדים ומנתחים פרמטרים הנתפסים כמהותיים ע"י הנהלת החברה. יקבעו מדדי איכות ואופן בדיקתם. תוקם תשתית לאיסוף נתונים לצורך בדיקת מגמות באופן כמותי. המידע יעובד וינותח, ויוצג להנהלת החברה לביצוע תוכניות שיפור וקביעת יעדים חדשים.

ניהול איכות בתעופה וחלל - AS9100

תקן AS9100 הינו תקן למערכות איכות לספקים בתחום התעופה וחלל. תקן זה מבוסס על התקן הפופולארי ISO9001 הכולל כ - 80 תוספות לדרישות ISO9001 : 2008 כ - 18 הרחבות לנושאים קיימים - בשנת 2009 יצא עדכון לתקן.

מטרת התקן
תקן AS9100 מגדיר דרישות משותפות, המיועדות לשימוש יצרני תעופה בכל רחבי העולם.
ביטול או צמצום של דרישות ייחודיות של היצרנים השונים, אימוץ דרישות תקניות ועל ידי כך צמצום עלויות יצירת מערכת ניהול איכות בעלת מנגנוני שיפור מתמיד בייצור, בבטיחות ובאמינות המוצרים, תוך עמידה בדרישות הלקוחות ובדרישות רשויות החוק.

•   יישום הדרישות הייחודיות לתחום התעופה לאורך כל שרשרת אספקת המוצר
•   האצלת דרישות הלקוח ו/או בעלי עניין אחרים לספקים וקבלני המשנה
•   אימות ותיקוף תהליכי ייצור ותהליכים מיוחדים.
•   עקיבות מלאה, מרמת חומר הגלם ועד המוצר המוגמר.
•   ניהול שינויים, בקרת תצורה ותהליכים ארגוניים.
•   שליטה על פרמטרים קיטים למוצר אשר הוגדרו ע"י הלקוח או הארגון.

תועלת התקן
יישום תקן AS9100 מאפשר קפיצת מדרגה בתרבות הניהולית ככלל ובניהול האיכות בפרט.
הגדלת נפח הלקוחות הפוטנציאלים בתחום התעופה
עמידה בדרישה מנדטורית הסמכה לתקן AS9100 עבור הספקה לארגונים רבים.
Share by: