D3 הדפסות

R.P.M הנדסה וניהול פרוייקטים


ramizert@gmail.com | 052-2979656


"רוצים לממש רעיונות, פטנטים וכל חלק אחר!
כאן תוכלו להפוך את הרעיונות, המיזמים שלכם למודלים תלת ממדים, שרטוטים ומוצרים מודפסים בתלת מימד. 
כול זאת ע"י מספר שלבים פשוטים".
Share by: