מתודולוגיית S5

R.P.M הנדסה וניהול פרוייקטים


052-2979656

אחד הנושאים החשובים במתודולוגיית ה- LEAN (ניהול רזה) ואשר גם יחסית קל ליישמו, קשור ליצירת סביבת עבודה נעימה וויזואליות של התהליכים.
לצורך כך פותחה שיטת S5 אשר ניתן וכדאי ליישמה בכל רחבי הארגון. כול S מייצגת פרמטר בבניית הסדר.

מצורפת מצגת המתארת בקצרה מהיא השיטה וכיצד עובדים לפיה.
Share by: