ישום שיטת S5

R.P.M הנדסה וניהול פרוייקטים


052-2979656

יישום שיטת 5S’
תכנון לוחות זמנים להתמאת תהליך 5S , לפניכם מופיעה מצגת המתארת את תוכנית העבודה ליישום השיטה:
Share by: